Voor succesvolle uitgeefprojecten zonder vaste regels

 

Vermolen Verkeersopleidingen

Ontwikkelen van externe communicatiestrategie voor nieuwe rijschool, inclusief realisatie van website: http://vermolenverkeersopleidingen.nl/